Pseudotropheus acei
"Itungi"

Pseudotropheus acei Itungi

1,0

Pseudotropheus acei Itungi

0,1

 

Pseudotropheus acei
"Ngara"

Pseudotropheus acei ngara.bmp

1,0

Pseudotropheus acei ngara (7).BMP

0,1

 

Pseudotropheus benetos 
"Kirondo"

Synonyme:
Pseudotropheus tursiops chitendi

Pseudotropheus tursiops chitendi Kirondo

1,0

Pseudotropheus tursiops chitendi Kirondo

0,1

 

Pseudotropheus crabro
"Nakantenga"

Pseudotropheus crabro Nakantenga

1,0

Pseudotropheus crabro Nakantenga

0,1

 

Pseudotropheus cyaenorhabdos
"Maingano"

Synonyme:
Melanochromis  maingano

Pseudotropheus cyaenorhabdos Maingano

1,0

1b.jpg

0,1

 

Pseudotropheus daktari
"Hai Reef"

Pseudotropheus daktari Hai Reef

1,0

Pseudotropheus daktari Hai Reef

0,1

 

Pseudotropheus elongatus chailosi
"Chitande"

Pseudotropheus elongatus chailosi Chitande

1,0

Pseudotropheus elongatus chailosi Chitande

0,1

 

Pseudotropheus elongatus 
"Chewere"

Pseudotropheus elongatus Chewere

1,0

Pseudotropheus elongatus Chewere

0,1

 

Pseudotropheus elongatus spot
"Hai Reef"

Pseudotropheus elongatus Ruarwe

1,0

Pseudotropheus elongatus Ruarwe

0,1

 

Pseudotropheus sp. kingsizei north
"Nkanda"

Pseudotropheus sp. kingsizei north Nkanda

1,0

Pseudotropheus sp. kingsizei north Nkanda

0,1

 

Pseudotropheus elongatus 
"Mpanga"

Pseudotropheus elongatus Mpanga

1,0

Pseudotropheus elongatus Mpanga

0,1

 

Pseudotropheus elongatus usisya
"Mara Rocks"

Pseudotropheus elongatus usisya Mara Rocks

1,0

Pseudotropheus elongatus usisya Mara Rocks

0,1

 

Pseudotropheus interruptus
"Chiwi Rock"

Synonyme:
Melanochromis interruptus "Chiwi Rocks"

Pseudotropheus interruptus Chiwi Rocks 1

1,0

Pseudotropheus interruptus Chiwi Rocks 2

0,1

 

Pseudotropheus johanni
"Gome"

Synonyme:
Melanochromis johanni "Gome"

Melanochromis interruptus Chizumulu (6).

1,0

Melanochromis interruptus Chizumulu (2).

0,1

 

Pseudotropheus johanni
"Metangula"

Synonyme:
Melanochromis johanni "Metangula"

Pseudotropheus johanni Metangula 1,0.jpg

1,0

Pseudotropheus johanni Metangula 0,1.jpg

0,1

 

Pseudotropheus perileucos
"Masimbwe"

Pseudotropheus perileucos Masimbwe

1,0

Pseudotropheus perileucos Masimbwe

0,1

 

Pseudotropheus sp. perspicax 
"Ndumbi"

Synonyme: Pseudotropheus perspicax orange cap

Pseudotropheus perspicax orange cap 5a.j

1,0

VK0.jpg

0,1

 

Pseudotropheus perspicax yellow breast 
"Pombo"

Pseudotropheus perspicax yellow breast P

1,0

1y.jpg

0,1

 

Pseudotropheus polit
"Lion's Cove"

Pseudotropheus polit

1,0

Pseudotropheus polit

0,1

 

Pseudotropheus williamsi
"Makonde"

Pseudotropheus williamsi Makonde 1.jpg

1,0

Pseudotropheus williamsi Makonde 0.jpg

0,1